ماهدَشت، شهری است در استان البرز ایران. ماهدشت، در ۱۸ کیلومتری جنوب غربی کرج واقع شده‌است.(ماهدشت، در بخش مرکزی شهرستان کرج، قرار دارد.) ماهدشت قبلا مَردآباد نام داشت با قرار گرفتن ماهدشت جز استان البرز، نام این شهر تغییر پیدا کرد و اکنون به نام ماهدشت، خوانده می‌شود
جلد دوازدهم لغت‌نامه دهخدا می‌نویسد: “مردآباد، دهی است از دهستان حومه بخش کرج شهرستان تهران، در ۲۰ هزار گزی غرب کرج و محصولش غلات، بنشن، صیفی، چغندر قند و شغل مردمش زراعت و کاخ مادر شاه و دو تپه باستانی و سه امامزاده در شهر ماهدشت، واقع شده‌است روستای مردآباد، در قدیم متعلق به ابوالفتح میرزا سالارالدوله و سابقاً جزو خالصجات بود. با نیروی سربازان در این روستا، آبادانی انجام گرفت و کاخی بزرگ نیزبنا گشت و مردآباد، “شاهدشت” نام گرفت. این کاخ امروزه ساختمان شهرداری ماهدشت و پارک شهر این شهر، است!
«جاذبه‌های ماهدشت»چشمه شاهدشت: دارای مواد سولفاته سدیک کلرور کلسیک که برای بیماری‌های پوستی و دستگاه گوارش و گواتر مفید است.